baner
Polskie Towarzystwo Proteomiczne
Strona główna

Władze PTP

Statut PTP

Jak zostać członkiem PTP?

Kontakt

Aktualności

Władze PTP
Aktualny skład Zarządu Polskiego Towarzystwa Proteomicznego:


Prezes   
Dr hab. Magdalena Łuczak, prof. IChB PAN, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu

Wiceprezes   
Prof. dr hab. Piotr Widłak, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach

Sekretarz   
Dr Anna Wojakowska, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu

Skarbnik   
Dr Łukasz Marczak, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu

Członek Zarządu   
Dr Robert Nawrot, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział BiologiiKomisja rewizyjna:  

Dr hab. Monika Pietrowska, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach

Dr Aleksandra Bocian, Politechnika Rzeszowska

Dr Marta Gawin, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach